TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIE KEBELJ
VENAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA
POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2019
NAMESTITVE
Zanimivosti
ALI E VESTE ?
da je KS KEBELJ po povrini druga najveja KS v Obini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modri in Kebelj.
ALI E VESTE ?
da je je dolina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojie Pohorskega bataljona, rno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Obini Slovenska Bistrica.
KEBELJSKA BAJKA
ZEMLJEVIDI
GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
POHORJE
UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI
SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA
RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, LETO 2019

KS KEBELJ
Svet KS Kebelj
Kebelj 26/A

Svet KS Kebelj si je za plan 2019 zastavil naslednji plan in ga dokonno potrdil na seji v mesecu marcu.

Plan del bo financiran z lastnimi sredstvi KS, del sredstev pa bo financiran s sredstvi, ki jih je svet KS dogovoril z Obino Slovenska Bistrica in raznimi ustanovami.

1. Funkcioniranje KS
2. Zimska sluba
3. Vzdrevanje in sanacije cest po neurju
4. Popravilo plonika od centra do ole
5. Obnova rt parkirnih prostorov v centru in pri veici
6. Prometne oznake-parkirie venamenski dom
7. Sofinanciranje izdelave klopi v cerkvi
8. Preplastitev dela ceste Kebelj - Kot v sodelovanju z obino
9. Sodelovanje pri projektu poloitve kabla Elektro in Telekom v zahodnem Kotu
10.Poarna varnost
11. Pridobivanje dokumentacije v sodelovanju z obino za vrtec na Keblju
12. Obcestna odbojna ograja
13. Barvanje napua veice
14. Sanacija krajevnih cest
15. Zaita igria pri oli
16. Oglasna deska v centru Keblja
17. Nadaljevanje razgovorov s Telekomom za iritev irokopasovnega omreja v vzhodni Kot
18. Sanacija poti in opeke na zidu pokopalia Kebelj in odvoz odpadnega materiala
19. Dogovori z obino glede sanacije jakov Podgrad - Kebelj
20. Dogovor z obino glede obinske ceste za varnostni pas za pece spodnji Kebelj-ola
21. Dogovor glede postavitve nekaterih znakov na Keblju
22. Sanacija asfalta na sp. KebljuSVET KS KEBELJ

Predsednik sveta KS: Joef TURNER

 
© 2000 - 2019 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridrane
www.kebelj.si, e-pota: ks@kebelj.si