TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIŠČE KEBELJ
VEČNAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA

POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2019
 • RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ v letu 2019
 • NAMESTITVE
  Aktualno
 • RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2019
 • Zanimivosti
  ALI ŽE VESTE ?
  da je KS KEBELJ po površini druga največja KS v Občini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modrič in Kebelj.
  ALI ŽE VESTE ?
  da je je dolžina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojišče Pohorskega bataljona, Črno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Občini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA
  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI

  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2019

  RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ V LETU 2019
  KS KEBELJ
  Svet KS Kebelj
  Kebelj 26/A

  Svet KS Kebelj si je za plan 2019 zastavil naslednji plan in ga dokončno potrdil na seji v mesecu marcu.

  Plan del bo financiran z lastnimi sredstvi KS, del sredstev pa bo financiran s sredstvi, ki jih je svet KS dogovoril z Občino Slovenska Bistrica in raznimi ustanovami.

  1. Funkcioniranje KS
  2. Zimska služba
  3. Vzdrževanje in sanacije cest po neurju
  4. Popravilo pločnika od centra do šole
  5. Obnova črt parkirnih prostorov v centru in pri vežici
  6. Prometne oznake-parkirišče večnamenski dom
  7. Sofinanciranje izdelave klopi v cerkvi
  8. Preplastitev dela ceste Kebelj - Kot v sodelovanju z občino
  9. Sodelovanje pri projektu položitve kabla Elektro in Telekom v zahodnem Kotu
  10.Požarna varnost
  11. Pridobivanje dokumentacije v sodelovanju z občino za vrtec na Keblju
  12. Obcestna odbojna ograja
  13. Barvanje napušča vežice
  14. Sanacija krajevnih cest
  15. Zaščita igrišča pri šoli
  16. Oglasna deska v centru Keblja
  17. Nadaljevanje razgovorov s Telekomom za širitev širokopasovnega omrežja v vzhodni Kot
  18. Sanacija poti in opeke na zidu pokopališča Kebelj in odvoz odpadnega materiala
  19. Dogovori z občino glede sanacije jaškov Podgrad - Kebelj
  20. Dogovor z občino glede občinske ceste za varnostni pas za pešce spodnji Kebelj-šola
  21. Dogovor glede postavitve nekaterih znakov na Keblju
  22. Sanacija asfalta na sp. Keblju  SVET KS KEBELJ

  Predsednik sveta KS: Jožef TURNER


  Vprašanja krajanov
 • Vprašanja vodstvu KS
 • Odgovori na vaša vprašanja
 • Želim prejemati informacije
 • Društva in aktivi
 • Turistično društvo Lipa
 • PGD Kebelj
 • Knjižnica Kebelj
 • Osnovna šola Kebelj
 • Športno jadralno društvo
 • Aktiv kmečkih žena
 • Društvo podeželjskih žena
 • KUD Kebelj
 • ŽUPNIJA KEBELJ - NASTANEK IN PODATKI
  VODSTVO - INFORMACIJE
  CERKEV
  MAŠE
  AKTUALNO
  Knjiga gostov
 • Povejte nam, kaj mislite o nas
 • Kaj so nam napisali drugi
 • Posredujte našo stran
 •  
  © 2000 - 2019 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridržane
  www.kebelj.si, e-pošta: ks@kebelj.si