TURIZEM
GOSPODARSTVO
O KRAJU KEBELJ
POKOPALIŠČE KEBELJ
VEČNAMENSKI DOM KEBELJ-TELOVADNICA

POVEZAVE
AKTUALNO - RAZVOJNI PROGRAM 2019
NAMESTITVE
Aktualno
 • RAZVOJNI PROGRAM KS KEBELJ, leto 2019
 • Zanimivosti
  ALI ŽE VESTE ?
  da je KS KEBELJ po površini druga največja KS v Občini Slovenska Bistrica. Zaselki: Cezlak, Lukanja, Kot Na Pohorju, Nadgrad, Podgrad na Pohorju, Modrič in Kebelj.
  ALI ŽE VESTE ?
  da je je dolžina meje KS KEBELJ ccr 38 km in da meri KS KEBELJ 40 km2, in da je stolp na Rogli, Pesek, bojišče Pohorskega bataljona, Črno jezero, Trije kralji, kamnolom Cezlak, Jurgovo, Lukanja, v Občini Slovenska Bistrica.
  KEBELJSKA BAJKA
  ZEMLJEVIDI
  GRB IN ZASTAVA KS KEBELJ
  POHORJE
  UPRAVLJANJE - UREJANJE SPLETNE STRANI

  SLOVAR BESED KEBELJSKEGA POHORJA

  CERKEV

  PODRUŽNIČNA CERKEV SV. LENARTA KORITNO
  nekaj o cerkvi
  Cerkev sv. Lenarta, poroča dr. Stegenšek, obstoji iz ravno stropane ladje in gotsko obokanega prezbiterija z rebri na konzolah. Zvonik na desni poleg prezbiterija služi tudi kot zakristija.
  K prvotni stavbi spada vzhodna polovica ladje in prezbiterij, ki ima debelejši zid, ker je obokan. Ohranilo pa se je tudi troje starih oken s krogovičjem in sicer v prizbiteriju in ladji.
  Nastavki treh oltarjev so iz druge pol. 17. stoletja in so vsi dobro izvršeni. Posebno lepega dela je oni na glavnem oltarju.
  Epistelski oltar ima štiri stebre v glavnem delu in v atiki, potem dva kipa, zgoraj sv. papeža Klementa s sidrom, spodaj pa sv. apostola Matevža z volom. Kipa sta videti iz 18. stoletja.
  ( nekaj zapisov iz "kebeljske kronike" SONCA MI DAJ. )
  Vprašanja krajanov
 • Vprašanja vodstvu KS
 • Odgovori na vaša vprašanja
 • Želim prejemati informacije
 • Društva in aktivi
 • Turistično društvo Lipa
 • PGD Kebelj
 • Knjižnica Kebelj
 • Osnovna šola Kebelj
 • Športno jadralno društvo
 • Aktiv kmečkih žena
 • Društvo podeželjskih žena
 • KUD Kebelj
 • ŽUPNIJA KEBELJ - NASTANEK IN PODATKI
  VODSTVO - INFORMACIJE
  CERKEV
 • ŽUPNIJSKA CERKEV SV. MARJETE KEBELJ
 • PODRUŽNIČNA CERKEV SV. LENARTA Koritno
  MAŠE
  AKTUALNO
  Knjiga gostov
 • Povejte nam, kaj mislite o nas
 • Kaj so nam napisali drugi
 • Posredujte našo stran
 •  
  © 2000 - 2019 KRAJEVNA SKUPNOST Kebelj, Vse pravice pridržane
  www.kebelj.si, e-pošta: ks@kebelj.si